Ce trebuie de ştiut pentru a deveni un producător de produse ecologice.

       Foarte multe firme din ziua de azi încearcă să îşi atragă clienţii prin reclame      la       produsele alimentare pe care le comercializează şi despre care afirmă că sunt … ”ca la mama acasă”.

Două aspecte din viaţa de zi cu zi care demonstrează faptul că revenirea la o agricultură  ecologică-naturală, în care nu se utilizează chimicale, este prioritară, pe măsură ce consumatorii sunt tot mai exigenţi.

Uniunea Europeană pune un accent deosebit pe obţinerea produselor vegetale sau animale prin procedee ecologice şi îi încurajează pe cei care doresc să practice o astfel de agricultură. Revenirea, însă, la aceste procedee nu este tocmai simplă, întrucât regulile sunt foarte stricte, astfel încât produsul final să fie într-adevăr complet natural, ecologic.

Voi  prezenta pe scurt ce înseamnă, de fapt, agricultura ecologică, regulile care trebuie respectate pentru ca un produs să obţină calificativul de produs ecologic şi paşii pe care un fermier, care doreşte să practice agricultura ecologică, trebuie să îi facă

Ce înseamnă agricultura ecologică?

Agricultura ecologică (termen similar cu agricultura organică sau biologică) este un procedeu modern de a cultiva plante, de a îngrăşa animale şi de a produce alimente prin utilizarea acelor procedee şi tehnologii care se apropie foarte mult de legile naturii – nu utilizează fertilizaţi şi pesticide de sinteză, stimulatori şi regulatori de creştere, hormoni, antibiotice şi sisteme intensive de creştere a animalelor

Agricultura ecologică se deosebeşte, astfel, fundamental de agricultura convenţională. Procesul şi procedurile de obţinere a produselor ecologice sunt reglementate de reguli şi principii de producţie stricte, care pleacă de la calitatea pe care trebuie să o aibă pământul şi până la obţinerea efectivă a produsului final.

Rolul acestui sistem de agricultură este de a produce hrană mult mai curată, mai potrivită metabolismului organismului uman, dar în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului.

Respectarea regulilor şi a principiilor agriculturii ecologice, reglementate prin legislaţia naţională, respectiv controlul întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic de la pământ şi până la produsul final, se face de organisme de inspecţie şi certificare, înfiinţate în acest scop, care eliberează certificatul de produs ecologic.

De la agricultura convenţională la cea ecologică

Trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică nu se face brusc, ci prin parcurgerea unei perioade tranzitorii, numită ”perioadă de conversie”. Aceasta este perioada pe care fermierii o au la dispoziţie pentru adaptarea managementului fermei la regulile de producţie ecologică

Fermele si societatile agroindustriale ecologice sunt, in general, de dimensiuni mici si mijlocii. Mojoritatea acestor ferme ocupa suprafete mici, cuprinse intre 5 si 50 ha. Uneori, cand terenul agricol este putin, potentialul economic si de forta de munca este scazut si sistemele agricole sunt intensive (sere, solarii, ciupercarii, culturi de legume, flori, pomi si vie) sau speciale (cresterea viermilor de matase, a melcilor, a strutilor etc.) suprafata fermei ecologice este chiar mai mica de 5 ha. In zonele cu suprafete intinse de teren si cu potential tehnologic mare, formele ecologice pot fi mai mari de 50 ha, ajungand uneori la 1000-2000 ha.

Durata perioadei de conversie în producţia vegetală, animalieră şi apicultură este de:

• 2 ani pentru culturile de câmp anuale;

• 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;

• 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;

• 12 luni pentru vite pentru carne;

• 6 luni pentru rumegătoare mici şi porci;

• 6 luni pentru animale de lapte;

• 10 săptămâni pentru păsări pentru producţia de carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;

• 6 săptămâni pentru păsări pentru producţia de ouă;

• 1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale.

Ce trebuie de întreprins pentru a trece la AE

Care sunt primii paşi.

PASUL1 – Informare

Pentru a practica agricultura ecologică, producătorul trebuie să aibă cunoştinţe minime despre acest sector, pe care le poate obţine de la Direcţiile  Agricole raionale ,unde sunt persoane responsabile de acest domeniu,  ACSA, centrele de informare în agricultură  raioane FNFM. Federaţia Naţională Agroinform şi de la asociaţiile de producători şi specialişti care promovează acest domeniu de activitate.

PASUL 2 – Inregistrarea activitatii

–  Urmatorul pas este acela de a-şi înregistra activitatea ca producător, procesator, importator, distribuitor, comerciant în agricultura ecologică la Direcţia pentru  Agricultură  din raionul unde se află unitatea/ferma, prin completarea fişelor de înregistrare care îi conferă calitatea de producător în agricultura ecologică.

PASUL 3 – Contract cu  Organism   de Inspecţie şi Certificare

În vederea inspecţiei fermei sale şi pentru obţinerea certificatului de produs ecologic, producătorul trebuie să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul  Agriculturii si Industriei Alimentare (MAIA).

PASUL 4 – Organizarea comercializării

În vederea valorificării produselor ecologice, producătorul se va adresa firmelor ce au în activitate comercializarea produselor ecologice şi îşi va afişa oferta pe site-ul ce cuprinde cererea şi oferta de produse ecologice:  Ele trebui sa aibă deschis un site  pe Internet.Ar fi bine  să fie deschis www.agricultura-ecologica.md

Produsul agro-alimentar ecologic trebuie să fie însoţit de certificatul de produs ecologic, în original, emis de Organismul   de Inspecţie şi Certificare aprobat  de  MAIA.

This entry was posted in Agricultura ecologica, Romana. Bookmark the permalink.