Leguminoasele pentru boabe – culturi generatoare de profit

 

        Sursele de proteină vegetală sunt leguminoasele pentru boabe.  Este cunoscut faptul, că una din particularităţile  economice de bază de mare importanţă a acestor grupuri de plante leguminoase o constituie conţinutul înalt de substanţe proteice al boabelor. Din această grupă de culturi fac parte următoarele plante: mazărea, fasolea, soia , lintea, năutul, bobul, arahidele, fasoliţa şi lupinul alb.

 Valoarea nutritivă a leguminoaselor pentru boabe este întregită şi de conţinutul lor sporit de extractive neazotate (25-50%), fosfor, calciu şi vitamine

        Comparînd boabele de leguminoase  cu cele de cereale, constatăm că primele conţin de două ori, iar în unele cazuri chiar şi de trei ori mai multe substanţe proteice. În afară de conţinutul înalt de substanţe proteice, seminţele unor plante de leguminoase sunt bogate în ulei de o calitate excepţională. Astfel boabele de soia  conţin 18-25% ulei, iar cele de arahide peste 50%.  E important  faptul că, după recoltarea lor, solul rămîne îmbogăţit cu o cantitate însemnată de azot organic. Acest lucru se realizează prin intermediul bacteriilor fixatoare de azot, ce trăiesc pe rădăcini, în simbioză  cu planta. De valoarea boboaselor  puteţi să vă imaginaţi din următoarele fapte. La  obţinerea a 4,0 t/ha de boabe culturile cerealiere extrag din sol circa  120 kg de azot.

   În condiţiile actuale, cînd producătorii agricoli  dispun de un potenţial economico-financiar scăzut, sporeşte considerabil rolul acestor culturi îndeosebi în rotaţia semănăturilor şi soluţionarea unui complex de probleme de ordin economic, agrotehnic, ecologic ,alimentar şi furajer.

     Dat  fiind faptul , că în ultimii ani  atât  pe piaţa internă cât şi externă aceste culturi  sunt mai solicitate, ele au devenit mai atractive pentru producătorii agricoli, deoarece în primul rînd ele servesc ca  surse însemnate de proteină în alimentaţia oamenilor şi în hrana animalelor, cît şi ca culturi care pot genera profit.

      O pondere mai  însemnată culturile leguminoase  pentru boabe o au în structura culturilor  de însămânţare. Ca exemplu poate servi cultura fasolei, care în mare parte este semănată în gospodăriile individuale şi în gospodăriile ţărăneşti. În ţările cu o agricultură avansată cota ierburilor perene (lucerna, sparceta) şi a culturilor leguminoase în asolamentele de cămp constituie 20-30 la sută.   

   Extinderea  suprafeţelor de  leguminoase în asolamentele de câmp permite  de a rupe lanţul de boli, vătămători şi buruieni şi concomitent de a trece treptat la implementarea agriculturii ecologice, totodată şi la ameliorarea situaţiei fitosanitare.   Totodată, este necesar de menţionat că leguminoasele asigură sectorul zootehnic cu proteină digestivă, iar proteina din leguminoase este cu mult ieftină, spre exemplu proteina de lucernă este de 8-10 ori mai ieftină decât proteina de porumb folosită pentru nutreţ însilozat.

This entry was posted in leguminoase boabe, Romana. Bookmark the permalink.