Rolul leguminoaselor în asolamentele de cultură

Sursele de proteină vegetală sunt leguminoasele pentru boabe. Este cunoscut faptul, că una din particularitățile economice de bază de mare importanta a acestor grupuri de plante leguminoase o constituie conținutul înalt de substanțe proteice al boabelor. Din această grupă de culturi fac parte următoarele plante: mazărea, fasolea, soia , lintea, năutul, bobul, arahidele, fasolita și lupinul alb. Valoarea nutritivă a leguminoaselor pentru boabe este întregită și de conținutul lor sporit de extractive neazotate (25-50%), fosfor, calciu și vitamine Comparând boabele de leguminoase cu cele de cereale, constatăm că primele conțin de două ori, iar în unele cazuri chiar și de trei ori mai multe substanțe proteice. În afară de conținutul înalt de substanțe proteice, semințele unor plante de leguminoase sunt bogate în ulei de o calitate excepționala. Astfel boabele de soia conțin 18-25% ulei, iar cele de arahide peste 50%. E important faptul că, după recoltarea lor, solul rămâne îmbogățit cu o cantitate însemnată de azot organic. Acest lucru se realizează prin intermediul bacteriilor fixatoare de azot, ce trăiesc pe rădăcini, în simbioză cu planta. De valoarea leguminoaselor puteți să vă imaginați din următoarele fapte. La obținerea a 4,0 t/ha de boabe culturile cerealiere extrag din sol circa 120 kg de azot. În condițiile actuale, când producătorii agricoli dispun de un potențial economico-financiar scăzut, sporește considerabil rolul acestor culturi îndeosebi în  rotația semănăturilor și soluționarea unui complex de probleme de ordin economic, agrotehnic, ecologic ,alimentar și furajer. Dat fiind faptul , că în ultimii ani atât pe piața internă cât și externă aceste culturi sunt mai solicitate, ele au devenit mai atractive pentru producătorii agricoli, deoarece în primul rand ele servesc ca surse însemnate de proteină în alimentația oamenilor și în hrana animalelor, cat și ca culturi care pot genera profit. O pondere mai însemnată culturile leguminoase pentru boabe o au în structura culturilor de însămânțare. Ca exemplu poate servi cultura fasolei, care în mare parte este semănată în gospodăriile individuale și în gospodăriile țărănești. În tarile cu o agricultură avansată cota ierburilor perene (lucerna, sparceta) și a culturilor leguminoase în asolamentele de câmp constituie 20-30 la sută. Extinderea suprafețelor de leguminoase în asolamentele de câmp permite de a rupe lanțul de boli, vătămători și buruieni și concomitent de a trece treptat la implementarea agriculturii ecologice, totodată și la ameliorarea situației fitosanitare. Totodată, este necesar de menționat că leguminoasele asigură sectorul zootehnic cu proteină digestivă, iar proteina din leguminoase este cu mult mai ieftină.

This entry was posted in leguminoase boabe, Romana. Bookmark the permalink.